Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Bùi Đăng Vương 08/05/2024 Tải về
2 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Trần Thị Hà Vi 08/05/2024 Tải về
3 Phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2023 08/05/2024 Tải về
4 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tịnh 08/05/2024 Tải về
5 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Hồng Lân 08/05/2024 Tải về
6 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Nguyễn Thị Hiền 08/05/2024 Tải về
7 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Phượng Huyền 08/05/2024 Tải về
8 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Thùy Trang 08/05/2024 Tải về
9 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Ngọc Phong 08/05/2024 Tải về
10 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Bùi Nhật Trường 08/05/2024 Tải về