Truy cập nội dung luôn

TRUNG TÂM CÔNG BÁO TIN HỌC

*****

Lãnh đạo Trung tâm và các Phòng

Tel

Mobile

Email

Giám đốc:

Lê Thị Thanh Thúy

 

0913470963

lttthuy@quangngai.gov.vn​​

Phó Giám đốc:

 

 

Lê Thanh Trang

0255 3824356

0914011326

lttrang@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Văn Toàn

 

0983427490

nvtoan@quangngai.gov.vn​

Bộ phận:

 

 

 

 

Hành chính

 

0255 3712134

 

dthnguyet@quangngai.gov.vn​​

Nghiệp vụ Biên tập

 

0255 3712135

 

ntthuong@quangngai.gov.vn​​

Kỹ thuật

 

0255 3824356