Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phạm Thị Thu Hiền 08/05/2024 Tải về
2 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Cao Văn Long 08/05/2024 Tải về
3 Về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ 08/05/2024 Tải về
4 Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 08/05/2024 Tải về
5 Phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2023 08/05/2024 Tải về
6 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Huỳnh Thị Lệ Huyền 08/05/2024 Tải về
7 Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 06/05/2024 Tải về
8 Về việc góp ý dự thảo văn bản 04/05/2024 Tải về
9 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 29/01/2024 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh 03/05/2024 Tải về
10 Kết luận họp giao ban của Chánh Văn phòng UBND tỉnh 03/05/2024 Tải về