Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc bố trí kinh phí để thực hiện dự án Di dân, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỹ thuộc huyện Nghĩa Hành 18/05/2022 Tải về
2 Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 18/05/2022 Tải về
3 Về việc rà soát, trình công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC 18/05/2022 Tải về
4 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh 17/05/2022 Tải về
5 Về việc triển khai phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" 17/05/2022 Tải về
6 Kết quả tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 5 năm 2022 (15/4/2022 đến ngày 15/5/2022) 17/05/2022 Tải về
7 Về việc hướng dẫn đơn khiếu nại của ông Võ Công Thọ 17/05/2022 Tải về
8 Phiếu chuyển 17/05/2022 Tải về
9 Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 16/05/2022 Tải về
10 Về việc chuyển Đơn xin miễn, giảm tiền phạt, xin lại xe của ông Hồ Ngọc Ân 16/05/2022 Tải về