Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc kết quả thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 04/10/2023 Tải về
2 Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 04/10/2023 Tải về
3 Về việc giới thiệu chữ ký Phó Trưởng Ban Tiếp Công dân tỉnh Quảng Ngãi 04/10/2023 Tải về
4 Về việc chuyển đơn của ông Đinh Long Huệ 04/10/2023 Tải về
5 Về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt 03/10/2023 Tải về
6 Về việc truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh 03/10/2023 Tải về
7 Về việc Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đi công tác ngoài tỉnh 03/10/2023 Tải về
8 Về việc truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 03/10/2023 Tải về
9 Về việc chuẩn bị nội dung họp thường kỳ Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh 03/10/2023 Tải về
10 Văn bản số 441/HNCT-PH ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi Việt Nam 03/10/2023 Tải về