Truy cập nội dung luôn

Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp trong năm 2024

28/12/2023 21:10    2450

Sáng 28-12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Minh Tâm và Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Chí Phương chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh; cùng sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động chung của UBND tỉnh; tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023.

Chủ trì hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy 320 nội dung theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hơn 11.000 văn bản; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, qua đó góp phần trong việc nâng cao thứ hạng CCHC của tỉnh Quảng Ngãi (năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi xếp thứ hạng  27/63 39/63, tăng 12 bậc so với năm 2021).

 

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (tính đến 15/11/2023 đã cung cấp hơn 11 ngàn tin bài và cập nhật trên 9.200 văn bản); liên tục cập nhật các thông tin mới, nhất là các thông tin chính sách pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng,... đảm bảo tin tức được cập nhật liên tục, nhanh chóng, kịp thời để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hơn 128.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ được giải quyết trả kết quả trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ cao, bình quân 99,93% đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành và 93,3% đối với hồ sơ lĩnh vực đất đai của hộ gia đình.

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Minh Tâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Minh Tâm ghi nhận những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Để làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp việc cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng chí đề nghị năm 2024, Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời...

Tại hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023  2025.

Ra mắt Ban Thanh tra Nhân dân Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2025

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng "Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc" đối với 02 tập thể; tặng Bằng khen đối với 02 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023; Chánh Văn phòng UBND tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 18 công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2023 và tặng Giấy khen cho 22 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào thi đua năm 2023.