Truy cập nội dung luôn

Văn phòng UBND tỉnh công bố Quyết định về công tác cán bộ

04/06/2024 18:36    105

Chiều 04/6, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định về việc bổ nhiệm các Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Dự buổi công bố có Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt; các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt đã trao các Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hà Vi, chuyên viên chính Phòng Nội chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội chính; bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Bút, chuyên viên Phòng Hành chính - Quản trị giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị; bổ nhiệm bà Huỳnh Bảo Ngọc, chuyên viên phòng Khoa giáo – Văn xã giữ chức Phó Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã; thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 04/6/2024 đến ngày 04/6/2029.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt phát biểu giao nhiệm vụ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm vị trí công tác mới, đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, trao dồi chuyên môn, nâng cao, thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.