Truy cập nội dung luôn

Văn phòng UBND tỉnh công bố Quyết định về công tác cán bộ

29/05/2024 08:45    81

Chiều 28-5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh và Trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Dự buổi công bố có Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt; các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Lợi, Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tiếp công dân tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 03/6/2024 đến ngày 03/6/2029; Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đinh Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh đến nhận công tác tại Phòng Hành chính - Quản trị và bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng UBND tỉnh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 03/6/2024 đến ngày 03/6/2029.