Truy cập nội dung luôn

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì triển khai hệ thống Phòng họp không giấy tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

11/06/2024 16:52    21

(ảnh minh họa)

Ngày 21/5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến về phương án triển khai Phòng họp không giấy khối các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo đề xuất mô hình giải pháp kỹ thuật cho hệ thống Phòng họp không giấy khối cơ quan nhà nước tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn thống nhất về chủ trương, triển khai hệ thống Phòng họp không giấy dùng chung trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 780/STTTT-BCVT&CNTT ngày 25/4/2024.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hệ thống Phòng họp không giấy dùng chung trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành; hoàn thành trong năm 2024

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ Văn phòng UBND tỉnh triển khai phương án kỹ thuật thiết lập hệ thống Phòng họp không giấy khối cơ quan nhà nước, đảm bảo hiệu quả; tổ chức kết nối, liên thông Phòng họp không giấy khối cơ quan nhà nước với khối cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong năm 2024.

 

                                                                                                BBT