Truy cập nội dung luôn

Đảng uỷ VP UBND tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

04/12/2023 10:27    129

Quang cảnh học tập Nghị quyết của Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh

Sáng 04-12, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì tổ chức trực tuyến kết nối với các điểm cầu của các tỉnh và đảng bộ cơ sở.

Tại điểm cầu trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, có các đồng chí trong Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể đảng viên, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Hội nghị nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

 

Sau Hội nghị quán triệt, Đảng ủy Văn phòng sẽ xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo sự hướng dẫn của cấp trên.

 

Minh Thiện