Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc phúc đáp kiến nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ giao thông vận tải Quảng Ngãi 05/04/2024 Tải về
2 Về việc Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh xin phép đi công tác ngoài tỉnh 05/04/2024 Tải về
3 Về việc phối hợp tham mưu việc xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật 05/04/2024 Tải về
4 Về việc phúc đáp văn bản số 647/TTr-SVHTTTDL của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 05/04/2024 Tải về
5 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 05/04/2024 Tải về
6 Về việc hướng dẫn đơn của ông Lê Huyền Chung 05/04/2024 Tải về
7 Về việc giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án 2 04/04/2024 Tải về
8 Về việc giải quyết đề nghị của Công ty MTV Thương mại và Đầu tư An Phú Vinh 04/04/2024 Tải về
9 Về việc xin ý kiến về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 04/04/2024 Tải về
10 Về việc xin ý kiến về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Nam Phổ Minh, thị xã Đức Phổ 04/04/2024 Tải về