Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Kết luận họp giao ban của Chánh Văn phòng UBND tỉnh 28/05/2024 Tải về
2 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Minh Hải 28/05/2024 Tải về
3 Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với tập thể Văn phòng UBND tỉnh đã có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" cấp tỉnh năm 2024 27/05/2024 Tải về
4 Về việc góp ý dự thảo văn bản của Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp 24/05/2024 Tải về
5 Kế hoạch kiểm tra, kiểm kê công tác tài sản công 23/05/2024 Tải về
6 Tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật 6 tháng đầu năm của Văn phòng UBND tỉnh 23/05/2024 Tải về
7 Về việc góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Cổng dữ liệu mở tỉnh 23/05/2024 Tải về
8 Về việc đề nghị thẩm định dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 22/05/2024 Tải về
9 Về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 20/05/2024 Tải về
10 Về việc danh sách công chức tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 17/05/2024 Tải về