Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc chuyển đơn của ông Võ Chí Thạch 01/04/2024 Tải về
2 Về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hà 01/04/2024 Tải về
3 Công văn số 465/ĐHQG-ĐT ngày 22/3/2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2024 29/03/2024 Tải về
4 Về việc chuyển văn bản của Bộ Tài chính 29/03/2024 Tải về
5 Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/03/2024 Tải về
6 Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại UBND một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/03/2024 Tải về
7 Về việc góp ý một số nội dung liên quan đến đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung và trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 29/03/2024 Tải về
8 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2024 29/03/2024 Tải về
9 Tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương 29/03/2024 Tải về
10 Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh 29/03/2024 Tải về