Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc chuyển đơn khiếu nại của các ông: Trần Liên, Nguyễn văn Ngọc 03/04/2024 Tải về
2 Về việc đề nghị ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HÐND, UBND tỉnh quy định chi tiết Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 35/2023/NÐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ 03/04/2024 Tải về
3 Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (Có thời hạn hoàn thành đến ngày 25/3/2024) 03/04/2024 Tải về
4 Về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất 03/04/2024 Tải về
5 Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 03/04/2024 Tải về
6 Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh 02/04/2024 Tải về
7 Về việc xin nghỉ phép của Giám đốc Sở Xây dựng 02/04/2024 Tải về
8 Về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Chi 02/04/2024 Tải về
9 Về việc trả lời và hướng dẫn đơn cho công dân 01/04/2024 Tải về
10 Về việc chuyển đơn của ông Trần Văn Quang 01/04/2024 Tải về