Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 13/08/2021 Tải về
2 V/v truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 13/08/2021 Tải về
3 Về việc giải quyết đề nghị của Hợp tác xã vận tải Thống Nhất Quảng Ngãi 13/08/2021 Tải về
4 Phiếu chuyển Công an tỉnh 13/08/2021 Tải về
5 Về việc xác định nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 12/08/2021 Tải về
6 Nâng tuyến đường Sơn Mùa - Sơn Liên - Mang Ve (ĐH84B) thành đường tỉnh 12/08/2021 Tải về
7 Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 11/08/2021 Tải về
8 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao (lần 2) 11/08/2021 Tải về
9 Về việc góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 11/08/2021 Tải về
10 Về việc góp ý các dự thảo Chiến lược Quốc gia về kinh tế số, xã hội số; mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh 11/08/2021 Tải về