Thông tin văn bản

Số ký hiệu
09/BC-UBND
Ngày ban hành
18/01/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác