Thông tin văn bản

Số ký hiệu
282/UBND-NNTN
Ngày ban hành
17/01/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác