Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4879/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành
15/08/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác