Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1372/VP-TH
Ngày ban hành
12/10/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v thu hồi vốn tạm ứng quá hạn các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác