Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4270/UBND-KGVX
Ngày ban hành
31/07/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác