Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1060/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/07/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án Đầu tư khai thác mỏ đất thôn Kim Lộc, xă Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác