Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4149/UBND-KGVX
Ngày ban hành
23/07/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tại Báo cáo số 127/BC-HĐND ngày 05/7/2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác