Thông tin văn bản

Số ký hiệu
775/QĐ-UBND
Ngày ban hành
06/06/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Phê duyệt danh sách 83 đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo các Quyết định: số 290/2005/QĐ-TTg, số 142/2008/QĐ-TTg, số 62/2011/QĐ-TTg và số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác