Thông tin văn bản

Số ký hiệu
42/BC-UBND
Ngày ban hành
14/03/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Tổng hợp kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với Danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác