Thông tin văn bản

Số ký hiệu
41/BC-UBND
Ngày ban hành
14/03/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác