Thông tin văn bản

Số ký hiệu
34/BC-UBND
Ngày ban hành
28/02/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác