Thông tin văn bản

Số ký hiệu
31/BC-UBND
Ngày ban hành
26/02/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác