Thông tin văn bản

Số ký hiệu
26/BC-UBND
Ngày ban hành
19/02/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và một số đề xuất, kiến nghị
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác