Thông tin văn bản

Số ký hiệu
25/BC-UBND
Ngày ban hành
14/02/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác